Tillämpningar

  
I det här kapitlet visar vi exempel på implementeringar av designen på diverse olika enheter. Allt från tryckt material såsom Bostadsfakta, foldrar, broschyrer m.m. till digitalt material som banners, hemsida m.m.
Eventuella önskemål om avsteg från riktlinjerna här i Brand Manual ska alltid diskuteras med koncernstab Kommunikation och Marknadskommunikation.