Tillämpningar

  
I det här kapitlet visar vi exempel på implementeringar av designen på diverse olika enheter. Allt från tryckt material såsom Bostadsfakta, foldrar, broschyrer m.m. till digitalt material som banners, hemsida m.m.