Grafiska element

 
Våra grafiska element är också en viktig del i vår identitet, som gör att vi även i mindre detaljer kan uppvisa en enhetlig bild utåt. Genom ett tydligt formspråk och färgsättning är de grafiska elementen lika självklara som alla andra större komponenter.

Piktogram


Vi har skapat ett eget system med piktogram för att erhålla ett tydligt och enhetligt uttryck. Piktogrammen ska bland annat vägleda och hjälpa betraktaren, men också ge en trevligare visuell upplevelse.

Piktogrammens främsta färg är JM Mörkgrå, men förekommer också i JM Orange vid t.ex. mouse-over. Vissa ikoner förekommer även ifyllda speciellt för webben.

Alla piktogram finns i olika format och går att ladda ner styckvis under Mallar. Annars finns alla som ett paket samlade här:

LADDA NER JM PIKTOGRAM-PAKET – DIGITAL

LADDA NER JM PIKTOGRAM-PAKET – PRINT

LADDA NER JM@HOME PIKTOGRAM-PAKET – DIGITAL

LADDA NER JM@HOME PIKTOGRAM-PAKET – PRINT

Skapande av nya piktogram


Våra piktogram skapas på en arbetsyta som är 80x80 pixlar med 2 pixlar breda linjer. De skapas främst med geometriska former i den mån det är möjligt, ihop med raka linjer och vinklar baserade på 90°, 67.5° 45° och 22.5°. Vi använder främst hårda hörn och linjer, men även mjuka hörn får användas om det gör designen tydligare. Om vi försöker skapa nya ikoner med de här reglerna så får vi ett konsekvent uttryck och kan addera fler ikoner till vårt bibliotek.


Tabeller & Diagram


Tabeller, diagram, infographics och övrig statistik skapar vi i vanliga former, som t.ex. cirkeldiagram, linjediagram, stapeldiagram, stolpdiagram och histogram.

Vi färgsätter informationen med våra identitetsfärger, främst de primära färgerna, för att sedan komplettera med de sekundära om det behövs. I undantagsfall får man välja bort JM Sand för att erhålla en bättre kontrast mot bakgrunden i tex ett linjediagram.

Typografiskt så använder vi helst Lekton inuti själva informationen och Gill Sans satt i versaler som rubrik.


Implementering av grafiska element