Grafiska element

 
Våra grafiska element är också en viktig del i vår identitet, som gör att vi även i mindre detaljer kan uppvisa en enhetlig bild utåt. Genom ett tydligt formspråk och färgsättning är de grafiska elementen lika självklara som alla andra större komponenter.