Om JM

  
Vår grafiska manual är en strategisk plattform som uppmuntrar såväl anställda, kunder och leverantörer att ta del av JMs visuella identitet, och bruka den. Tillsammans blir det berättelsen om oss. I våra hus skrivs historia.