Om JM

  
Vår grafiska manual är en strategisk plattform som uppmuntrar såväl anställda, kunder och leverantörer att ta del av JMs visuella identitet, och bruka den. Tillsammans blir det berättelsen om oss. I våra hus skrivs historia.

Om oss


Vi är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.

Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland.

De flesta bostäder vi bygger är bostadsrätter i flerbostadshus, men vi bygger också radhus och villor samt hyres- och äganderätter. Vi har viss projektutveckling av kontorsfastigheter i anslutning till bostäder för att skapa levande stadsdelar.

Vårt arbete bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor; de hus vi bygger idag ska stå i minst 100 år. Just därför började vi miljömärka alla våra egenutvecklade bostäder som projekterades från och med 1 januari 2018 med Svanenmärket. Med hållbart samhällsbyggande menar vi såväl ett ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvarstagande.