Färger

 
Färg är en av de mest igenkännbara delarna av ett varumärke. Om färgerna i vår identitet används på rätt sätt så kan de ensamt signalera att det är JM som talar. Vår färgpalett är ett viktigt verktyg i vår användning av typografi, grafik och annan information.

PRIMÄRA FÄRGER


Det här är JMs primära färgpalett. Beroende på hur de kombineras så kan vi tydligt kommunicera våra tre olika inriktningar (Original, Smarta Kvadrat och Premium). Det är viktigt att välja rätt färgsystem/färgkod då färger uppträder olika beroende på om de är tryckta som Pantone eller fyrfärg; på ett bestruket eller obestruket papper, om de visas på en datorskärm eller ingår i en brodyr på ett klädesplagg.

LADDA NER FÄRGER FÖR PRINT (CMYK)

LADDA NER FÄRGER FÖR DIGITALT (RGB)

JM Orange
CMYK: 0, 70, 100, 15
PMS: 717 C - 152 U
RGB: 209, 92, 5
HEX: #d15c05
NCS: S 1080-Y50R
JM Ljusgrå
CMYK: 0, 0, 5, 20
PMS: Cool Grey 2 C - Cool Grey 2 U
RGB: 218, 217, 211
HEX: #dad9d3
NCS: S 1502-G
JM Mörkgrå
CMYK: 0, 0, 0, 89
PMS: Black 7 C - Black U
RGB: 63, 63, 60
HEX: #3f3f3c
NCS: S 8502-Y
JM Sand
CMYK: 6, 15, 35, 0
PMS: 7506 C - 7506 U
RGB: 243, 219, 178
HEX: #f3dbb2
NCS: S 1015-Y10R
Vit
CMYK: 0, 0, 0, 0
PMS: -
RGB: 255, 255, 255
HEX: #ffffff
Svart
CMYK: 0, 0, 0, 0
PMS: -
RGB: 0, 0, 0
HEX: #000000

NYANSER AV PRIMÄRA FÄRGER


Vi har också skapat nyanser av våra primära färger för att erhålla en större dynamik samt underlätta användandet i vardagen. De här nyanserna använder vi framförallt i digitala medier men även i trycksaker. Ett exempel hur nyanserna används är t.ex. i Bostadsfakta där omslagets färgplatta är JM Ljusgrå och inuti så är färgplattorna i en ljusare nyans av samma färg.

JM Orange 100%
CMYK:
0, 70, 100, 15
PMS C:
717 C (100%)
PMS U:
152 U (100%)
RGB:
209, 92, 5
HEX:
#d15c05

JM Orange 75%
CMYK:
0, 58, 83, 12
PMS C:
717 C (75%)
PMS U:
152 U (75%)
RGB:
219, 120, 49
HEX:
#db7831

JM Orange 50%
CMYK:
0, 46, 67, 10
PMS C:
717 C (50%)
PMS U:
152 U (50%)
RGB:
226, 148, 87
HEX:
#e29457

JM Orange 25%
CMYK:
0, 35, 50, 7
PMS C:
717 C (25%)
PMS U:
152 U (25%)
RGB:
235, 175, 128
HEX:
#ebaf80

JM Ljusgrå 100%
CMYK:
0, 0, 5, 20
PMS C:
Cool Grey 2 C (100%)
PMS U:
Cool Grey 2 U (100%)
RGB:
218, 217, 211
HEX:
#dad9d3

JM Ljusgrå 75%
CMYK:
0, 0, 4, 15
PMS C:
Cool Grey 2 C (75%)
PMS U:
Cool Grey 2 U (75%)
RGB:
228, 227, 222
HEX:
#e4e3de

JM Ljusgrå 50%
CMYK:
0, 0, 2, 10
PMS C:
Cool Grey 2 C (50%)
PMS U:
Cool Grey 2 U (50%)
RGB:
237, 236, 234
HEX:
#edecea

JM Ljusgrå 25%
CMYK:
0, 0, 1, 5
PMS C:
Cool Grey 2 C (25%)
PMS U:
Cool Grey 2 U (25%)
RGB:
246, 246, 244
HEX:
#f6f6f4

JM Mörkgrå 100%
CMYK:
0, 0, 0, 89
PMS C:
Black 7 C (100%)
PMS U:
Black U (100%)
RGB:
63, 63, 60
HEX:
#3f3f3c

JM Mörkgrå 80%
CMYK:
0, 0, 0, 75

PMS C:
Black 7 C (80%)
PMS U:
Black U (80%)
RGB:
99, 99, 96
HEX:
#636360

JM Mörkgrå 60%
CMYK:
0, 0, 0, 61
PMS C:
Black 7 C (60%)
PMS U:
Black U (60%)
RGB:
133, 133, 130
HEX:
#858582

JM Mörkgrå 40%
CMYK:
0, 0, 0, 46
PMS C:
Black 7 C (40%)
PMS U:
Black U (40%)
RGB:
166, 165, 163
HEX:
#a6a5a3

JM Mörkgrå 20%
CMYK:
0, 0, 0, 32
PMS C:
Black 7 C (20%)
PMS U:
Black U (20%)
RGB:
194, 194, 192
HEX:
#c2c2c0

JM Sand 100%
CMYK:
6, 15, 35, 0
PMS C:
7506 C (100%)
PMS U:
7506 U (100%)
RGB:
243, 219, 178
HEX:
#f3dbb2

JM Sand 75%
CMYK:
5, 12, 27, 0
PMS C:
7506 C (75%)
PMS U:
7506 U (75%)
RGB:
245, 226, 196
HEX:
#f5e2c4

JM Sand 50%
CMYK:
3, 8, 19, 0
PMS C:
7506 C (50%)
PMS U:
7506 U (50%)
RGB:
249, 236, 214
HEX:
#f9ecd6

JM Sand 25%
CMYK:
2, 5, 11, 0
PMS C:
7506 C (25%)
PMS U:
7506 U (25%)
RGB:
251, 243, 231
HEX:
#fbf3e7


SEKUNDÄRA FÄRGER


Våra sekundära färger används när vi behöver komplettera med fler färger i t.ex. statistik, grafer, illustrationer samt i mindre delar såsom highlights/knappar på hemsida. Färgerna får EJ användas i något större sammanhang i den grafiska identiteten, då de endast är komplement vid behov.

JM Mörkgul
CMYK: 13, 34, 82, 0
PMS: 142 C - 141 U
RGB: 226, 173, 65
HEX: #e2ad41
JM Blå
CMYK: 76, 48, 10, 0
PMS: 7683 C - 7462 U
RGB: 72, 120, 176
HEX: #4878b0
JM Turkosgrön
CMYK: 62, 16, 45, 0
PMS: 556 C - 556 U
RGB: 107, 170, 153
HEX: #6baa99
JM Brun
CMYK: 40, 50, 54, 40
PMS: 7531 C - 7531 U
RGB: 120, 95, 82
HEX: #785f52
JM Mörkgrön
CMYK: 63, 40, 72, 30
PMS: 7763 C - 371 U
RGB: 92, 106, 74
HEX: #5c6a4a
JM Röd
CMYK: 9, 65, 65, 0
PMS: 2348 C - 485 U
RGB: 224, 115, 87
HEX: #e07357

HUR KOMBINERAS FÄRGERNA

 

Här kan vi se hur våra primära färger kombineras för att skapa våra tre inriktningar (Original, Smarta Kvadrat och Premium). Där Original är den färgkombination som kommer vara den vanligast förekommande i det mesta vi skapar.

Viktigt att påvisa är att JM Orange aldrig används som bakgrundsfärg utan endast är en färg som ska användas mer som en highlight-färg i t.ex. typografi och andra detaljer.

Bra att också ta notis på är att vi använder en ljusare nyans av JM Orange (75%) i Premium, för att erhålla en bättre läsbarhet.

Färgkombinationer typografi

Original
JM Ljusgrå: Bakgrund.
JM Mörkgrå: Rubrik, Brödtext och Teknisk info.
JM Orange: Mellanrubrik och Highlightad teknisk info.
Smarta Kvadrat
JM Sand: Bakgrund.
JM Mörkgrå: Rubrik, Brödtext och Teknisk info.
JM Orange: Mellanrubrik och Highlightad teknisk info.
Premium
JM Mörkgrå: Bakgrund.
JM Sand: Rubrik, Brödtext och Teknisk info.
JM Orange (75%): Mellanrubrik och Highlightad teknisk info.

Färgkombinationer statistik/infographics

För respektive kategori (Original, Smarta Kvadrat och Premium) så ska man använda samma princip som när man kombinerar de primära färgerna för typografin.

För övrig statistik/infographics där det förekommer mer information får man även addera de sekundära färgerna. Dock ska man välja de primära färgerna främst och sedan addera ytterligare färger om det behövs. I undantagsfall får man välja bort JM Sand för att erhålla en bättre kontrast mot bakgrunden i t.ex. ett linjediagram. Man kan även skapa ett diagram med hjälp av de primära färgernas nyanser


IMPLEMENTERING AV FÄRGERNA