Färger

 
Färg är en av de mest igenkännbara delarna av ett varumärke. Om färgerna i vår identitet används på rätt sätt så kan de ensamt signalera att det är JM som talar. Vår färgpalett är ett viktigt verktyg i vår användning av typografi, grafik och annan information.