Identitet

  
Det här delarna, ihop med sina respektive regler, skapar vår grafiska identitet. Genom att använda delarna på rätt sätt tillsammans, så skapar vi en enhetlig och tydlig bild av JM.