Typografi

 
Efter vår logotyp så är vår typografi den viktigaste delen av vår grafiska identitet. Hur vi jobbar med våra typsnitt visar också tydligt att det är JM som talar. För att erhålla ännu mer unik särställning har vi dessutom utvecklat ett egenritat typsnitt, som heter JM Serif. 
Eventuella önskemål om avsteg från riktlinjerna här i Brand Manual ska alltid diskuteras med koncernstab Kommunikation och Marknadskommunikation.