Typografi

 
Efter vår logotyp så är vår typografi den viktigaste delen av vår grafiska identitet. Hur vi jobbar med våra typsnitt visar också tydligt att det är JM som talar. För att erhålla ännu mer unik särställning har vi dessutom utvecklat ett egenritat typsnitt, som heter JM Serif.

PRIMÄR TYPOGRAFI


De typsnitt som vi använder i första hand är våra primära typsnitt. Tillsammans skapar de vårt grafiska uttryck. De primära typsnitten ska egentligen alltid användas, undantagen är t.ex. när vi jobbar i MS Office och liknande applikationer, där vi måste jobba med s.k. systemfonter, då ska vi använda oss av vår sekundära typografi.

Vårt typsnittspaket innehåller JM Serif och Lekton. Gill Sans for JM måste man själv köpa in licens till för att kunna bruka.

Ladda ner Typsnitts-Paket


JM SERIF

Vårt typsnitt JM Serif är egenritat för att erhålla en mer unik särställning. Vi valde att rita en serif som både har detaljer från traditionella former men också med moderna snitt. På så sätt har vi skapat ett unikt typsnitt som dels bygger på JMs tradition men också appellerar till dagens moderna JM. Typsnittet är designat och ritat av Jonas Hellström och Kristian Möller 2018.

Vi använder främst JM Serif i rubriker och ingresser.

Teckenöversikt


Skärningar

JM Serif kommer i två vikter; Regular och Medium med tillhörande Italics (kursiv).

Typografiska detaljer

Ligaturer
JM Serif kommer med några klassiska ligaturer för att minimera gluggar i skriven text.


Gill sans for JM


Gill Sans är ett klassiskt sans-serif typsnitt från England, som designats av Eric Gill 1926. Gill Sans bygger på Edward Johnstons "Underground Alphabet" från 1916, typsnittet för Londons tunnelbana. Gill Sans for JM är speciellt framtaget för JM. En av de främsta anledningarna var att skapa siffran 1 med tak för att göra den tydligare i tabeller, infographics och brödtexter.

Vi använder främst Gill Sans for JM i brödtexter och mellanrubriker.

Skärningar
Gill Sans for JM kommer i tre vikter; Light, Regular och Bold med tillhörande Italics (kursiv).


Lekton


Lekton är ritat av flera designers på ISIA Urbino i Italien 2010 och är inspirerat av några av de typsnitt som används på Olivettis skrivmaskiner. Typsnittet finns idag på Google Fonts.

Vi använder främst Lekton i tekniska informationstexter.

Skärningar
Lekton kommer i två vikter; Regular och Bold, där endast Regular kommer med tillhörande Italic (kursiv).


Sekundär typografi


Vi använder oss endast av våra sekundära typsnitt när vi jobbar i MS Office och t.ex. skickar öppna dokument och filer såsom Word och PowerPoint. De sekundära typsnitten är s.k. systemfonter, som återfinns i alla datorer oavsett plattform.


Times New Roman


Times New Roman är ett serif typsnitt som är utformat för hög läsbarhet i brödtext. Typsnittet beställdes av den brittiska tidningen The Times 1931 och ritades av Victor Lardent och Stanley Morison.

Times New Roman ersätter JM Serif vid behov.

Skärningar
Times New Roman kommer i två vikter; Regular och Bold med tillhörande Italics (kursiv).


Arial


Typsnittet Arial är en av de mest använda sans-serif typsnitten under de senaste 30 åren. Det ritades 1982 av Robin Nicholas och Patricia Saunders från Monotype, för användning i en tidig IBM-laserskrivare.

Arial ersätter Gill Sans for JM vid behov.

Skärningar

Arial kommer i två vikter; Regular och Bold med tillhörande Italics (kursiv).


Courier New


Courier var ursprungligen utformat av Howard Kettler 1956 som ett typsnitt för skrivmaskiner hos IBM. Det omritades av Adrian Frutiger för IBM Selectric-serien och blev då en variant som döptes till Courier New. Typsnittet är en monospaced slab serif.

Courier New ersätter Lekton vid behov.

Skärningar
Courier New kommer i två vikter; Regular och Bold, där endast Regular får användas med tillhörande Italic.


FORMGE MED TYPOGRAFIN


Här följer några exempel på hur vi formger med typografin. Vi kan se hur vi använder de olika typsnitten ihop med varandra, dels i uppställning, storlekar och färg.

Rubriker i JM Serif ska vara versalgemen och oftast arbeta stort centrerat och ta för sig, men kan såklart också förekomma i mindre storlek och vänsterställt där behovet finns. Viktigt är att JM Serif i rubrik har en metrisk kerning och -10 spärrning för att erhålla det bästa uttrycket.

Mellanrubriker ihop med rubrik är Gill Sans for JM och ska vara centrerade, satta i versaler, med kraftig spärrning (350) och i färgen JM Orange.

Ingresser är i en centrerad JM Serif. Observera att spärrningen är 0 på JM Serif när den sätts i mindre grad än rubrik.

Gill Sans for JM används också i brödtexter och är då vänsterställd. I brödtexter förekommer även Mellanrubriker i Brödtext, som då är vänsterställd Gill Sans for JM.

Teknisk information sätts i Lekton och är oftast vänsterställd i sin grid.

Se fler exempel på användning av typsnitt under kapitlet Tillämpningar.


IMPLEMENTERING AV TYPOGRAFIN