Layout/Grid

 
Genom vår layout och användandet av en grid kan vi också ge JM igenkänning. Vi har skapat ett tvådelat system som dels ska skapa en distinkt grafisk identitet men som också ska underlätta användandet av designen i det dagliga arbetet.