Layout/Grid

 
Genom vår layout och användandet av en grid kan vi också ge JM igenkänning. Vi har skapat ett tvådelat system som dels ska skapa en distinkt grafisk identitet men som också ska underlätta användandet av designen i det dagliga arbetet.

TVÅDELAT SYSTEM


Det mesta materialet vi kommer producera kommer använda sig av det här tvådelade systemet på ett eller annat sätt. Det ger en tydlig röd tråd i vår identitet men också för att göra det enklare att skapa olika typer av layouter, utan att hamna fel utifrån den grafiska identiteten. Det tvådelade systemet används på allt från annonser, vepor, omslag, banners, skyltar, fordon o.s.v.


PÅ EN YTA


Det vanligaste scenariot kommer vara att fördela innehållet för en enskild yta med hjälp av det tvådelade systemet. Det kan t.ex. vara en vepa, en banner, en folder eller omslaget till bostadsfakta. 

12-gridlayout för tvådelat system på en yta
Dela upp ytan i 12 delar i en riktning beroende på stående eller liggande format. Kvadratiskt format ska alltid ha stående system.

Exempel på uppdelning av en yta - stående format
Vi jobbar primärt med vårt tvådelade system med textyta från toppen. Vi kan också vända på ytorna och jobba med textytan från botten vid format eller applikationer som behöver en annan lösning. I båda fallen fördelas textytan bäst med 3–6 delar av ytan. Minimum är 2 delar och maximum är 8 delar. Vi får självfallet också jobba med endast en full textyta utan bild när behovet finns eller i brist på bildmaterial.

Primärt stående - Textyta från toppen

Sekundärt stående - Textyta från botten

Exempel på uppdelning av en yta - liggande format
Vi jobbar också med vårt tvådelade system med textyta från sidorna, där förstavalet är textyta från vänster. I båda fallen fördelas textytan bäst med 5–6 delar av ytan. Minimum är 4 delar och maximum är 7 delar. Vi får självfallet också jobba med endast en full textyta utan bild när behovet finns eller i brist på bildmaterial.

Primärt liggande - Textyta från vänster

Sekundärt liggande - Textyta från höger

Exempel på implementeringar av tvådelat system på en yta


PÅ FLERA YTOR


När vi istället har flera ytor kan vi välja att använda vårt tvådelade system på ytorna istället för att fördela en yta i 12 delar. Det ger oss spännande möjligheter i t.ex. en annons-serie i tunnelbanan, uppslag i en tidning eller en serie vepor på byggarbetsplatsen.

Exempel på uppdelning av flera ytor
Det tvådelade systemet är också användbart över flera ytor. Där vi då delar upp ytorna mellan textytor och bildytor. Formaten kan antingen vara stående, liggande eller i kombination av båda. Nedan är några exempel på bra fördelning och balans mellan antal ytor och placering gentemot varandra. Det viktigaste när vi delar upp ytorna såhär, är att tänka på att det inte få bli för mycket övervikt av antingen textyta eller bildyta.


GRIDSYSTEM FÖR LAYOUT


Gridsystem är under utveckling.


MODULÄRT SYSTEM FÖR TEKNISK INFO


Teknisk information för t.ex. bostadsfakta, statistik m.m. placerar vi inuti en modulär box. Beroende på mängden information så får boxen olika storlekar. Eftersom boxen är modulär så är det då enkelt att skapa nya informativa boxar för den informationen man har. Vi kan också välja att lyfta ut viktig information som vi vill pusha lite extra utifrån varje unikt objekt. Då markeras det i JM Orange och i två större storlekar än grundtexten.

Tänk på att PRIS och/eller AVGIFT inte alltid är fastställt när t.ex. bostadsfakta trycks, då kan EJ den informationen vara med. I de fall man har fastställt PRIS och/eller AVGIFT så bör den informationen vara med.


Hur fungerar det modulära systemet
Vi har ett bestämt radavstånd, i exemplet nedan 9,2/11,1 pt. Utifrån det bestämda radavståndet får vi den horisontella griden för texten (cyan linje) placerad på textens baslinje. All text, oavsett storlek, ska placeras efter textgriden.

För att erhålla fina avstånd i boxen, så har linjerna i boxen en egen horisontell grid (magenta linje) att utgå ifrån. Den griden är placerad i mitten (meanline) av grundtextens storlek och radavstånd.

Observera att det EJ finns avslutande vertikala linjer på boxen, det ska vara öppna avslut av boxen.


JM Teknisk Info System Mall

I sidled har vi ingen grid, utan där får man anpassa bredden på rutorna i boxen utifrån längden på texterna och fördela rutorna jämnt.

Information i rutorna har inga bestämda placeringar, utan får flytta runt beroende på vilken information som finns med och vad man vill lyfta ut o.s.v.

InDesign-filen ”jm_teknisk_info_system_MALL.indd” finns exempel på några modulära system med tecken- och styckeformat samt stödlinjer (horisontella grids) för text och linjer.

Skrivregler för teknisk information
För att erhålla konsekvens och tydlighet har vi vissa skrivregler för hur vi skriver ut ord och enheter.

(se separat Word-dokument ”JM - Allmänna skrivregler” för JMs alla skrivregler)

Alla priser och avgifter delas upp i tresiffriga grupper från slutet räknat, t.ex. 3 400. Grupperna skiljs åt med fasta mellanrum (ctrl, shift, mellanslag) och avslutas med KR. Alla ytor avslutas med KVM. Månader skrivs ut i sin helhet om plats finns, annars går det utmärkt att förkorta med tre bokstäver (NOV, JAN, SEP osv) och avsluta med en punkt. Antal rum och bostäder skrivs endast med siffror.

Priser och avgifter får EJ skrivas ihop, eller ha punkter eller komman mellan siffror. De får EJ heller skriva KRONOR, SEK eller inget alls. Ytor får EJ skrivas ut hela ordet för KVADRATMETER eller inget alls. Datum ska endast skrivas ut med siffra och månad, dvs EJ 1:a, 12:e osv. Förkortas månadens namn måste den avslutas med en punkt. Antal rum och antalet bostäder ska EJ avslutas med RUM eller ST.


IMPLEMENTERING AV LAYOUT/GRID